Bağışıklama Çalıştayı

Çalıştayı Düzenleyen: Ulusal Araştırma Değişimi Takımı & Ulusal Halk Sağlığı Takımı
Çalıştay Koordinatörleri: Yaren Babaoğlan & Enes Turan
 
Aşıların geliştirilmesi, insanoğlunun sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesini sağlayan en önemli
buluştur. Aşılar sadece aşılanan kişiyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını
engellediği için tüm toplumu korur. Nitekim aşılama, birey ve toplum sağlığı için yapılanlar
arasında -içme suyunun klorlanması, tütünün zararlarının ortaya konması gibi birçok önemli
buluşun önüne geçerek- birinci sırada yer almaktadır. Elli yıl önce çok sayıda çocuğun
ölmesine ve sakat kalmasına neden olan bulaşıcı hastalıkları artık görmüyor olmamızın nedeni
aşılardır ve toplumda aşılanma oranlarının düşmesi durumunda bu hastalıklar tekrar ciddi
salgınlar yapacaktır.
 
Elimizde etkili ve güvenilir aşıların olması hastalıklardan korunmak için yeterli değildir.
Hastalıklardan korunmak için doğru ve etkili bağışıklama politikalarıyla aşılanma oranlarının
istenilen düzeye çıkartılabilmesi gerekir. Şüphesiz ki bu politikaları geliştirmek ve uygulamak
öncelikle sağlık otoritesinin görevidir. Ancak başarıda hekimlere, biz hekim adaylarına ve
halkımıza da önemli görevler düşmektedir.
 
Çalıştayımız içerisinde de biz hekim adaylarına en büyük görev olarak bu bilincin kavranması
sağlanarak çalışmalarımızı gerçekleştirmek için bir temel oluşturacağız.