Çalıştaylar

Bilimin Zırhı: Etik

Göç Yollarında Nüfus ve Toplum Sağlığı

LGBTQ Odaklı Savunuculuk ve Politika Üretimi

Proje Yönetimi

Sağlıkta Şiddete Multidisipliner Yaklaşım

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıl Sağlığı ve Metabiliş Becerileri

Toplumsal Cinsiyet

Yerel Yöneticiler