Çalıştaylar

İnsan Hakları Araştırma Yöntemleri Çalıştayı

Sağlıkta Eşitsizlikler ve Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi Çalıştayı

İşaret Dili ile Hasta Görüşmesi Çalıştayı

Proje ve Girişimler Çalıştayı

Tıp Eğitiminde Simülasyon Çalıştayı

Savaş Ortamında Hekimlik ve Tıp Eğitimi Uygulamaları Çalıştayı

Tıp ve Sanat Çalıştayı