Cinsel İşlev Bozukluklarına İnterdisipliner Yaklaşım ve Güncel Tedavi Yöntemleri Çalıştayı

Çalıştayı Düzenleyen: Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Takımı
Çalıştay Koordinatörü: İdil Başak Dağ
 
Cinsellik her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin tam olarak gelişimi, temas
arzusu, mahremiyet, duygusal ifade, zevk, şefkat ve aşk gibi temel insan gereksinimlerinin
karşılanmasına bağlıdır. Cinsellik bireyle sosyal yapılar arasındaki etkileşim aracılığıyla oluşur.
 
Cinselliğin tam gelişimi için, bireysel kişilerarası ve toplumsal iyilik esastır. Ülke çapında
cinselliğin doğru anlaşılabilmesi ve yaşanabilmesi adına önemli bir boşluğu doldurmak ve
bilgi eksikliğinden kaynaklanan cinsel işlev bozuklukları nezdinde ihtiyaç duyulan sağlık
hizmetini olanaklı kılmanın yanında, yüksek eğitim kalitesi ve disiplini ile tasarladığımız ‘Cinsel
İşlev Bozukluklarında İnterdisipliner Yaklaşım ve Güncel Tedavi Yöntemleri Çalıştayı’nın
nitelikli bir yolculuğu başlatacağına ve alanda büyük bir eksikliği dolduracağına inanmaktayız.
 
Cinselliğin tüm yaşam evreleri boyunca devam eden ve normal bir süreç olduğunu; cinsel işlev
bozukluklarının ise utanılması gereken saklanması gereken tabular olmaktan çıkarılması
ülkemizin belirli bir eşiği aşabilmesi için gereklidir. Bu durum ise doğru cinsellik bilgisine
erişim ve sorunlara kapsamlı şekilde, içinde bulundukları kültürle uyum içinde ele alınmaları ile
elde edilebilir. Sosyolojiden biyolojiye, farmakolojiden psikiyatriye cinselliği interdisipliner
şekilde tartışmak ve cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yöntemleri alanındaki son gelişmelerin
işlenmesi amaçlarıyla gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz çalıştayda katılımcılarımızın alanda
kendilerini daha yetkin hissetmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırabileceğimize
inanmaktayız.