Çocuk İhmali ve İstismarı Çalıştayı

Çalıştayı Düzenleyen: Proje ve Girişimler Ulusal Takımı & İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı
Çalıştay Koordinatörleri: İdil Küçükbezirci & Tuğçe Bulun
 
Çocuk İhmali ve İstismarı Çalıştayı, tıp fakültesi öğrencilerinde çocuk ihmali ve istismarı
hakkında farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmayı amaçlayan, İnsan Hakları ve Barış Çalışma
Kolu ile Proje ve Girişimler Destek Birimi ortaklığında düzenlenecek bir çalıştaydır.
İstismar ve ihmalin çocuğun şimdiki ve gelecekteki yaşamını etkilediğini, uzun dönemde
psikiyatrik ve tıbbi sorunlara neden olduğunu ve çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal
gelişiminde olmak üzere birçok sorunlara yol açabileceğini göz önünde bulundurmak
gerekmektedir.
 
Düşündüğümüz zaman ise bir kişide bile olsa yaratabileceğimiz küçük bir farkındalığın bir
bireyin hayatını ne ölçüde etkileyeceğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda başta biz hekim
adaylarının ayırıcı tanılar ve savunuculuk konusunda bilinçlenip; çocuk ihmali ve istismarı
hakkında bir şeyleri değiştirebilecek güçte olduğumuzun farkına varılmasını hedeflemekteyiz.
Aynı zamanda çocuğa yönelik ihmal ve istismarın farkına varılmasının zor olduğunun da
bilincindeyiz. Farkına varılmasının zor olmasının sebepleri olarak ise çocukla çalışacak olan
başta biz hekim adaylarının bunu tanıyacak yeterli farkındalıklarının ve eğitimlerinin olmaması
veya sahip oldukları toplumsal tabular nedeni ile görmezden gelmelerini sayabiliriz.
 
Çalıştayımız; ile ihmal ve istismarı önleme mekanizmalarının unsurlarını anlatarak çocuk ihmali
ve istismarı kapsamında (başta biz hekim adaylarında olmak üzere) gereken farkındalığın
sağlanması, savunuculuğun yapılabilmesi ve temel düzeyde ayırıcı tanı yapılabilme yetisinin
kazanılabilmesini amaçlamaktadır.