Hayatına Hareket Kat Çalıştayı

Çalıştayı Düzenleyen: Halk Sağlığı Ulusal Takımı & Proje ve Girişimler Ulusal Takımı
Çalıştay Koordinatörleri: Herdem Barış Yılmaz & Ayşenur Akça
 
Obezite, bir başka deyişle şişmanlık; sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak
tanımlanmaktadır. Obezitenin belirlenmesinde sıklıkla beden/kitle indeksi (BKİ)
kullanılmaktadır. Fazla kilo ve obezite yüzünden her yıl en az 2,8 milyon kişi hayatını
kaybetmektedir. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski; beden kütle indeksinin (BKİ) artmasına
bağlı olarak giderek artmaktadır. DSÖ Avrupa Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi ve Amerika
Kıtası Bölgesi’nde kadınların %50’sinden fazlası fazla kiloludur. Epidemiyolojik çalışmalar; yaş,
cinsiyet gibi demografik faktörlerle, eğitim düzeyi, medeni durum gibi sosyokültürel faktörler
yanında biyolojik faktörlerin ve beslenme alışkanlıklarının, sigara ve alkol tüketimi ile fiziksel
aktivite azlığı gibi yaşam biçimi faktörlerinin de obeziteden sorumlu olduğunu
göstermektedir. İnsan ömrünün çok uzun olmadığı dönemlerde obezite; güç, refah ve sağlık
göstergesi iken, günümüzde tedavi edilmesi gereken bir hastalık, bir halk sağlığı problemi
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Tüm dünyada fazla kiloluluğun ve obezitenin (şişmanlığın)
prevalansı giderek artmakta olup obezite prevalansı 1980’den beri iki katından daha fazla artmıştır.
 
Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, kas iskelet sistemi
hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasına, yaşam kalitesinin azalmasına ve ölümlere yol açan
obezite, bu yönleri ile küresel boyutta bir halk sağlığı problemi olmaktadır. Obezitenin en
önemli nedenlerinden olan yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği, ABD’de tütün
kullanımına bağlı meydana gelen sağlık sorunlarından sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en sık
nedenidir. Obezite ile mücadelede DSÖ başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, tüm
dünyada beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının
yerleştirilmesi ve hareketli yaşam biçiminin benimsenmesi konularında çeşitli programlar
geliştirerek öncülük etmekte ve dünyadaki birçok ülke tarafından bu çabalar farklı strateji ve
eylem planları şeklinde bireylere ulaştırılmaya çalışılmaktadır.
 
Tüm bu bilgiler ışığında bizler de birliğimiz içerisinde böyle bir çalıştayın düzenlenmesinin
yerinde ve anlamlı olduğunu düşünüyoruz.