Mülteci Cinsel Sağlığı ve Hakları Çalıştayı

Çalıştayı Düzenleyen: İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı & Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Takımı
Çalıştay Koordinatörleri: Ayça Yılmaz & Şevval Zeycan Şahan
 
Mülteci Cinsel Sağlığı ve Hakları Çalıştayı, tıp fakültesi öğrencilerinde mülteci bireylerin sağlık
hizmetlerine erişimi ve cinsel sağlıkları hakkında farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmayı
hedefleyen, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu ve İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu
beraberliğinde düzenlenecek bir çalıştaydır.
 
Mülteci bireyler, bulundukları şartlar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim hakkından mahrum
kalabilmekte, cinsel yaşamlarındaki sağlık sorunlarına çözüm bulamamakta ve cinsellik
eğitimlerini alma konusunda sorun yaşamaktadırlar. Bu bakımdan biz hekim adaylarına
mülteci bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi konusunda farkındalık katmak istiyoruz. Bunun
yanında mülteci bireyler arasındaki kadınların, çocukların, LGBTİ+ bireylerin; cinsel
yaşamlarındaki sağlık sorunlarının ve cinsel eğitimlerini alma konusunda eksikliklerin farkına
varılarak, bu konuda kalıcı çözümler üretilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.