Program

 

 

 

 

 

ÇALIŞTAY TANITIMLARI

Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları Çalıştayı

Sevgili Türk Tıp Öğrencileri birliği gönüllüleri merhabalar, Bu sene Afyonda 2.'si düzenlenecek olan kurultayımızda yer alacak çalıştaylarımızdan birisi de "Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları" çalıştayıdır. Hepimiz birer hekim adayı olarak basta anayasal haklarımızı bilmek ve bu haklar dahilinde yükümlülüğümüz olan sorumlulukların bilinciyle mesleki hayatımıza katılmalıyız. Çünkü tıbbi malpraktis davaları hekimlerin özellikle günümüz sartları dahilinde sıkıntı yaşadığı en temel sorunlardan bir tanesidir. Oturumlarımız dahilinde katılımcılarımızın katkılarıyla önce temel haklarımız daha sonra da sorumluluklarımızın bilincinde olmak için kısacası "Bir tıp öğrencisinden daha fazlası olabilmek için" Afyon'da görüşmek dileğiyle.

İşaret Dili ile Hasta Görüşmesi Çalıştayı

Türk İşaret Dili'ne giriş yapmak, işitme engelli hastaların yaşadığı sağlık sorunlarınların farkına varmak ve bu konuda bir adım atmak istiyorsanız, İşaret Dili ile Hasta Görüşmesi Çalıştayına davetlisiniz. Basit ve günlük hayatta kullanabileceğiniz ve hasta görüşmesinde çok rahat etmenizi sağlayacak temel ifadelere değinecek, anamnez almayı ve muayene etmeyi göreceksiniz. Çalıştayımızda daha çok hasta görüşmesinde kullanabileceklerimize odaklanacağız. Hastalık ilişkili soruları, vücudun bölümlerini ve işitme engelli hastaya muayene yapmayı, bazı hastalıkları ve basit tıbbi terimleri işitme engellilerin bildiği şekilde öğreneceksiniz. Çalıştay sırasında standart hasta ile simüle hasta görüşmesine tanık olacak, kendiniz deneme imkanı bularak pratik yapacaksınız.

Madde Bağımlılığı Çalıştayı

Uyuşturucu madde bağımlılığı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye için de ciddi boyutlara ulaşan, hem gençlerimizi hem de gelecek nesillerimizi tehdit altına alan başlıca problemler arasındadır.Gerçekleştirilecek çalıştay ile konunun bilincinde olan bir sivil toplum kuruluşu olarak 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Tıp Fakülteli gençlerin madde bağımlılığı hakkında öğretim üyeleri ve uzman doktorların katılımı ile bilgilenmesi sağlanarak madde bağımlılığına karşı etkin bir mücadele yürütülecektir. Örneklerinden farklı bir desenle sunulacak çalıştayda madde bağımlılığını önleme , tedavi ve rehabilitasyonun yanında sosyolojik ve psikolojik boyutları da incelenecektir. Çalıştayımızda görüşmek üzere !

Mülteci Kamplarında Tıbbi Müdahale Çalıştayı

Türkiye coğrafi konumu itibariyle yoğun göç alan ülkeler arasındadır. Özellikle Suriye’de 2010 yılından beri yaşanan iç savaş artan bir nüfus hareketine neden olmuştur. UNHCR 2016 verileri ise yaklaşık 2,733,044 Suriyeli mültecinin şu an Türkiye ‘de barınmakta olduğunu gösteriyor. UNHCR ‘ın son dönemde yayınlamış olduğu raporlara göre Türkiye ayrıca şu anda Suriyeli mülteciler dışında farklı ülkelerden  gelen  231.489 mülteci için de ev sahipliği yapmaktadır. Mültecilerin sayısındaki artışa paralel olarak Türkiye sınırları içerisindeki kampların sayısında da son dönemde büyük oranlarda artışlar gözlenmektedir. Ancak buna rağmen kampların hala çok kalabalık nüfuslara sahip olması mültecilerin kaliteli yaşam koşullarına erişmesine ve çeşitli sıkıntılarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Çalıştay süresince ulusal ve uluslararası platformlarda bu alanda çalışmakta olan konuşmacılarla birlikte kamplardaki temel sorunlara değinilecektir. Tıp öğrencilerinin de kamplardaki temel sıkıntıların çözümü ve sağlık koşullarının iyileştirilebilmesi için yapılabilecek olan çalışmalarda rolleri neler olabilir tartışmak ve öğrenmek istiyorsanız 'Mülteci Kamplarında Tıbbi Müdahale' çalıştayına başvurularınızı bekliyoruz

Pedofili Çalıştayı

Körebe

Pedofili ve Çocukta Cinsel İstismara Multidisipliner Yaklaşım

WHO’ya göre, pedofili eylemleri en temel olarak bir yetişkin tarafından ergenlik yaşı öncesindeki bir çocuğa yönlendirilmiş cinsel davranışlardır. Pedofili, artan istimar oranları sebebiyle dünyada ve ülkemizde her gecen yıl önem kazanan ve ancak toplumdaki multidisipliner çalısmalarla çözülebilecek bir sorundur. Geleceğin doktorları olarak bizler; çocuklarımızın ruh ve beden sağlığına karşı işlenen her türlü şiddet ve istismarın karşısında durabilmenin önce insanlık, devamında hekimlik sorumluluğumuz olduğunun bilincinde olmamız gerektiğini düşünerek çocuk cinsel istismarını adli tıbbi, psikolojik, hukuk ve sivil toplum boyutlarıyla incelemek üzere hazırladığımız çalıştayımıza hepinizi bekliyoruz.

Proje Yönetimi Çalıştayı

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilebilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi disiplinidir. Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri olarak her yıl birçok proje faaliyetinde yer alıyoruz. Tıp fakültesinin yoğun çalışma temposuna karşın hayata geçirmek istediğimiz birçok proje var! İşte bu noktada proje yönetimi kritik önem taşımakta. Eğer sizler de proje nedir, nasıl planlanır, nasıl uygulanır, nasıl sonuçlandırılır öğrenmek; IFMSA programları ve AB projeleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız sizleri ilham verici sunumlar ve etkili eğitimlerle hazırlanan Proje Yönetimi Çalıştayı’na davet ediyoruz.

Sinir Bilim Çalıştayı

Sinir Bilim çalıştayımızı sizlere duyurmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz! Çalıştayımızda değerli bilim insanlarıyla sinir bilimin temelinden başlayıp günümüzde sinir bilimin zorladığı sınırlara kadar sinir bilimin tarihini incelerken Sinir Bilimi'nin detaylarını, bilinmeyen yönlerini, "nörogörüntüleme", "brain mapping", "nöroteknoloji" "sinir ağı programlama" gibi başlıklara dallandırarak sinir bilim hakkında birçok heyecan verici bilgiye ulaşacağız. Gerek dünya çapında gerek Türkiye'de Sinir Bilim çalışmalarında ulaşılan son noktaları öğrenirken aynı zamanda kendimizi tıbbın deneyselliğinde bulacağız. Tıp ve teknolojinin bu denli kesişimini gözler önüne seren Sinir Bilim sayesinde henüz aydınlatılmamış bir çok noktaya ışık tutacağız. Sizleri de bu çarpıcı deneyimde beraber olmaya davet ediyor katılımlarınızı bekliyoruz.

Tıp ve Sanat Çalıştayı

İlgi alanları ve hedefleri düşünüldüğünde tıp ve sanat kimi zaman yan yana kimi zamansa iç içe geçmiştir. Zira tıp da kendi içinde bir sanat değil midir? Bu bağlamda da hekim bir teknisyen değil sanatçının bizzat kendisidir. Hekimlerin hem çalışma dünyalarını daha iyi kavrama ve günlük işleyişle başedebilme becerisi kazanmalarına, hem de iyi bir klinisyen olmalarına yardımcı olabilecek yollar ve araçlar bulunması çok faydalı olacaktır. İşte tam da bu noktada sanatın tıpta, tıp eğitimde ve hekimin yaşamında önemi sorgulanmalıdır. Çalıştayımızda başarılı hekimlik kariyerlerini sanatları ile bütünleştirmiş ve kendi alanlarında sanatın gücüyle markalaşmış hocalarımızı ağırlayacağız. Hedefimiz hem doktor hem de sanatçı kimlikleri ile hocalarımızdan ‘Tıp ve  Sanat’ birlikteliğini incelemek. Ayrıca tıp eğitiminde ve hekimlik kariyerinde sanatın yerini ve önemini keşfetmek. Tıp pratiği içinde yer alan profesyoneller ve tıp öğrencileri olarak sanat yoluyla bireysel farklılıklarımızı daha iyi anlamaya ve bireyin benzersiz yönlerini ortaya çıkarmada sanatın bize nasıl destek sunduğuna dair soruları cevaplamak için çalıştayımıza davetlisiniz.