Sağlıkta Hukuk ve Medikal Malpraktis Çalıştayı

Çalıştay Koordinatörleri: Sıla Alemdaroğlu & Melih Taha Aytep
 
Sağlık Hukuku son yıllarda ülkemizde büyük bir ilgi görmektedir. Bu ilginin kaynağı sağlık
hizmetinin sunumu, denetiminin hukuki boyutunun nitelik olarak önemli olması gibi birçok
altyapıyı bir arada bulundurmaktadır.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son verilere göre 2017 yılında Türkiye’de hekime
toplam müracaat sayısı 718 milyon olup buna göre ülkemizde kişi başı yıllık hekime müracaat
sayısı 8,9 olmuştur. Toplam sağlık sektöründe istihdam edilen personel sayısı ise 920 bindir.
Bu veriler böylesine yoğun bir müracaat ve istihdamın söz konusu olduğu bu sektöre ilişkin
çıkan ve çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların sayı ve çeşidi hakkında bize fikir vermektedir.
Bizler Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri; geleceğin hekimleri olarak yoğun bir müracaat ve
istihdamın söz konusu olduğu bir sektörde çalışacağız ve belki de pek çok hukuki uyuşmazlık ile bir arada kalacağız.
 
Tıp fakültesi öğrencilerini temsil eden en büyük öğrenci kuruluşu olarak geleceğin
hekimlerinin ‘’Sağlık Hukuku’’ alanında yetkinlik kazanması, gelecekte karşılaşabilecekleri
sorunlara yeni sorunlarla değil de etkin çözümlerle cevap verebilecek potansiyele kavuşmaları
amacıyla ‘’Sağlıkta Hukuk ve Medikal Malpraktis’’ çalıştayının Türk Tıp Öğrencileri Birliği
gönüllüleriyle kavuşturulması en temel hedefimiz ve isteğimizdir.