Yönetici Gelişim Çalıştayı

Çalıştayı Düzenleyen: Dış İlişkiler Takımı
Çalıştay Koordinatörü: Naci Cem Aydoğdu
 
Türk Tıp Öğrencileri Birliği sahip olduğu 82 Yerel Birliği ile birlikte hem Türkiye’de tıp
öğrencilerinin sesi olmaya çalışmakta hem de en büyük öğrenci kuruluşlarından biri olmasının
getirdiği güçle değişimin kendisi olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sahip olduğumuz her
bir Yerel Birliğimizin yöneticilerinin donanımlı, kendi Yerel Birliğinin ihtiyaçlarını ve zayıf
yönlerini tespit edip çözüm önerisi getiren, Türk Tıp Öğrencileri Birliği ve IFMSA’in
yapılanmasını bilen kişiler olması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan çalıştayımızın;
yöneticilerimizin bu ihtiyaçlarına cevap vermesi, IFMSA konularında yöneticilerimizin bilgi
düzeyini artırması, dış paydaşlar, bildiriler, yerel birlik gelişimi gibi konularda yöneticilerimizin
bilgi ve becerilerini artırması planlanmaktadır.
 
Çalıştay, yerel yöneticileri bir araya getirerek, sene içinde yaşanabilecek sorunların çözümü
veya gelişim planları için deneyim aktarımı, görüş paylaşımı, yeni yetkinliklerin kazanımı ve
yenilikçi fikirlerin üretilmesi adına ideal bir platform oluşturmayı ve böylece seneye donanımlı
yerel yöneticiler ile başlamayı amaçlamaktadır.
 
Bu çalıştay doğrultusunda katılımcıların aşağıda belirtilen yetkinliklere ulaştırılması amaçlanmaktadır:
 
• Katılımcıların yöneticilik ile ilgili alanlardaki yetkinliklerini geliştirmesi
 
• Katılımcılara Yerel Birliklerinin ihtiyaçlarını belirleyebileceği, değerlendirebileceği ve
yerel birliklerini geliştirebilecek yöntemlerin aktarılması
 
• Katılımcıların Yerel Birlikleri geliştirebilecek somut planlar oluşturması
 
• Katılımcıların Yerel Birlik gelişimi için dış ilişkilerin önemini kavraması ve bunu etkin bir
biçimde kullanması